Advokáti Olomouc

Advokátní kancelář Mgr. Alicji Adamusové Rzymanové a Mgr. MUDr. Karla Adamuse, Ph.D. se sídlem v Karviné a pobočkou v Olomouci poskytuje komplexní právní služby v tradičních oblastech práva, při využívání všech dostupných právních prostředků, a to takovým způsobem, aby byla zajištěna ochrana práv a oprávněných zájmů klienta. Mimo všeobecné praxe v oboru práva obchodního, občanského, pracovního, trestního, rodinného, správního a jiných se speciálně zabýváme problematikou medicínského práva a problematikou dopravních nehod. Advokáti spolupracují s renomovanými advokátními kancelářemi, soudními znalci, notáři, daňovými poradci a exekutory.

Advokátní kancelář Olomouc rovněž využívá své bohaté zkušenosti z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek s cílem předcházet soudním sporům. Advokátní kancelář vždy pečlivě zvažuje možnosti řešení problémů, včetně ohledů na faktor času a náklady případného řízení.

Advokátní kancelář Olomouc poskytuje právní služby na území České republiky, zejména Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Dále nabízí klientům z České republiky a Polska možnost odborné komunikace v polském jazyce na profesionální úrovni. Advokátní kancelář spolupracuje s advokátními kancelářemi na území celé Polské republiky (Těšín, Warszawa, Opole, Krakov aj.) a zajišťuje tak právní servis klientům, vyžadujícím tyto služby.