Ověřování podpisů

Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením, a to:

a) na listině kterou advokát sám sepsal a osoba, jejíhož podpisu se prohlášení o pravosti podpisu týká listinu před ním podepsala,
b) na jiné listině, pokud ji jednající osoba před ním podepsala.

Prohlášením učiněným na cizí listině advokát nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy. Prohlášení o pravosti podpisu má stejné účinky jako ověřený podpis u notáře nebo na matrice.

Více viz. § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii

Ceník ověřování podpisů

ověření jednoho podpisu 30,- Kč
ověření jednoho podpisu mimo provozní dobu advokátní kanceláře 300,- Kč
ověření jednoho podpisu mimo sídlo advokátní kanceláře 500,- Kč