Právní obsluha

Malým a středním podnikatelům dále nabízíme tento právní servis:
  • zpracovávání firemní právní agendy
  • právní posouzení smluv a listin z hlediska právních vad i jejich výhodnosti pro podnikatele, vypracování dodatků a protinávrhů
  • právní poradenství, upozorňování na změny v legislativě s komentářem, ochrana před riziky vyplývající z podnikání
  • právní rozbor a zhodnocení rizik soudního sporu a hledání nejvhodnější varianty postupu
  • porada před podpisem smlouvy nebo jiné pro Vás důležité listiny, odhad právních důsledků určitého rozhodnutí nebo jednání